Inwestowanie w ETF
Inwestowanie w ETF

Na rynku finansowym występuje wiele różnego rodzaju narzędzi inwestycyjnych, które pozwalają na pomnażanie posiadanych środków finansowych. Inwestor musi jednak wiedzieć, że niektóre z nich wiążą się z koniecznością ponoszenia pewnego ryzyka inwestycyjnego.

Na rynku finansowym występuje wiele różnego rodzaju narzędzi inwestycyjnych, które pozwalają na pomnażanie posiadanych środków finansowych. Inwestor musi jednak wiedzieć, że niektóre z nich wiążą się z koniecznością ponoszenia pewnego ryzyka inwestycyjnego. Niekoniecznie musi być ono bardzo wysokie. Czy ryzykowne jest inwestowanie w ETF-y? Czym one właściwie są?

ETF-y czyli co?

ETF to skrót od anglojęzycznego wyrażenia „exchange-traded fund”, co w tłumaczeniu należy rozumieć jako fundusz giełdowy. Mamy więc do czynienia z pewnego rodzaju funduszami. ETF-y działają zasadniczo w taki sam sposób, jak i inne fundusze inwestycyjne, ale ich udziały, tj. akcje są przedmiotem obrotu na giełdzie papierów wartościowych. Są nazywane instrumentami pasywnego inwestowania, które dają możliwość szerokiej dywersyfikacji swojej inwestycji. Zobacz też: https://www.xtb.com/pl/edukacja/etf-wig20-mwig40

Różnica pomiędzy klasycznym funduszem inwestycyjnym, a funduszem ETF tkwi w tym, że pierwszy rodzaj funduszy nie jest przedmiotem obrotu na giełdzie, odwrotnie niż w przypadku ETF-ów, które są elastyczne i płynne właśnie dzięki notowaniu na giełdzie. Jeśli inwestor chce wycofać się z funduszu inwestycyjnego, musi oczekiwać na spływ swoich pieniędzy, czasem dosyć długo. Natomiast w przypadku funduszy ETF zwrot środków jest natychmiastowy. Wystarczy, że ich właściciel za pośrednictwem brokera zleci sprzedaż akcji ETF-ów, aby środki zostały natychmiast przekazane na jego konto inwestycyjne.

Pierwsze ETF-y w Ameryce

Pierwszym nie tylko w Ameryce Północnej, ale i w skali światowej funduszem indeksowym notowanym na giełdzie, czyli w istocie pierwszym ETF był stworzony w 1990 roku w Kanadzie Toronto Index Patricipation Fund (TIP). Z założenia miał on odwzorowywać indeks giełdy kanadyjskiej, mianowicie TSE 35. Dzisiaj notowany jest on z kolei jako fundusz XIU – iShares S&P/TSX 60 Index ETF.

Natomiast w USA pierwszym ETF-em by fundusz stworzony w 1993 roku przez firmę inwestycyjną State Street Global Investors. Nazywał się on SPDR i był skrótem od nazwy „Standard & Poor`s Depository Receipts”. Przetrwał on po dziś dzień, choć w odmienionej wersji. Początkowo miał naśladować indeks S&P 500. Obecnie ETF ten notowany jest pod tickerem SPY na giełdzie NYSE.

Od lat 90. XX wieku ETF-y pojawiały się coraz częściej na wielu kontynentach i w dziesiątkach krajów. Pasywne fundusze ETF miały zawsze naśladować konkretny indeks giełdowy całkowicie automatycznie przy generowaniu możliwie jak najniższych kosztów.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że ETF-y są w naturalny sposób zdywersyfikowane. Jeśli kupujemy ETF-y to tak, jakbyśmy kupowali akcje różnych spółek, z wielu branż. Nie wkładamy więc przysłowiowo wszystkich jajek do tego samego koszyka.

Inwestowanie w ETF-y

Chcąc zainwestować w fundusze ETF, trzeba założyć konto inwestycyjne w wybranym domu maklerskim. Broker będzie realizował z wykorzystaniem depozytów złożonych na takim rachunku wszystkie zlecenia zakupu lub sprzedaży ETF-ów z konkretną ceną lub po cenie, po jakiej są one notowane na giełdzie. Inwestor ponosi przy tym stałą opłatę roczną na rzecz emitenta ETF-a, a także najczęściej prowizję za nabycie i zbycie ETF-ów, jak w przypadku dokonywania obrotu akcjami giełdowymi. Podczas sesji giełdowych można kupować i sprzedawać wszystkie fundusze ETF notowane na danej giełdzie. W Polsce możliwości te są ograniczone tylko do kilku ETF-ów notowanych na GPW w Warszawie. Sprawdź: https://www.xtb.com/pl/etf

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imie