ETF - czy inwestycja w tego typu fundusze jest bezpieczna?

ETF-y są otwartymi funduszami inwestycyjnymi, które notowane są na giełdzie. Jednak inwestowanie w nie nie jest wcale łatwe i często wiąże się ze stratami. Dziś podpowiemy Wam, jak zarządzane są takie fundusze i czy korzystanie z nich co do zasady jest bezpieczne.

ETF-y – co warto wiedzieć?

Otwarty fundusz inwestycyjny to ETF. Sama nazwa bywa myląca, gdyż często kojarzą się one z funduszami inwestycyjnymi otwartymi (FIO) i zamkniętymi (FIZ), choć tym samym nie są. Fundusze ETF podlegają regulacjom zarówno krajowym, jak i unijnym. Pierwszeństwo dla danego inwestora ma prawo krajowe. Trzeba też wiedzieć, że jednostki uczestnictwa funduszy ETF są emitowane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Za zarządzanie funduszem inwestor musi dokonać opłaty rocznej. Co do zasady ETF-y tworzone są na czas nieokreślony, ale w niektórych przypadkach mogą zostać rozwiązane. Wyobraźcie sobie, że pierwsze ETF-y na giełdach pojawiły się już w 1990 r. Obecnie na świecie notowanych jest ponad 5,7 tys. funduszy ETF. Mogą być one oparte o różne indeksy giełdowe, np. surowce, obligacje czy spółki. Inwestują w nie zarówno duże firmy czy banki, a także inwestorzy prywatni. Tutaj stosuje się pasywne zarządzanie, co oznacza, że celem funduszu jest odzwierciedlenie zachowania danego indeksu giełdowego. Zarządzający musi naśladować zmiany jakie zachodzą na danym rynku. W przypadku FIO czy FIZ inwestorzy realizują własne strategie. Same koszty jakie ponosi inwestor są relatywnie niskie. Są to przede wszystkim koszty giełdowe. Trzeba zapłacić za przechowywanie aktywów u depozytariusza. Dochodzą też opłaty administracyjne czy licencyjne. Dzięki temu, że są zarządzane pasywnie, to opłata jest zdecydowanie niższa od tej, która pobierana jest za zarządzanie FIZ czy FIO. 

Jak ETF-y notowane są na giełdzie?

To co wyróżnia fundusze ETF to fakt, że są notowane na giełdzie. Zastosowanie ma tutaj system notowań ciągłych. Wytłumaczenie czym jest jest więcej niż proste, a więc można nimi handlować przez cały czas i to na takich samych zasadach jak zwykłymi akcjami. Tego typu fundusze są również na bieżąco wyceniane. Dokonuje się tego w godzinach trwania sesji giełdowej. Duże znaczenie ma jeszcze sama płynność obrotu, a to za sprawą działań animatorów. Owi animatorzy wykorzystują maksymalny spread, co oznacza różnicę pomiędzy limitami cen w momencie kupna i sprzedaży. Jeżeli chcecie inwestować w ETF, to taką możliwość daje bank Saxo, jeżeli założycie konto inwestycyjne. Są jeszcze inne działania i rola animatorów. Otóż mają oni za zadanie dokonywania natychmiastowego otwarcia czy zamknięcia pozycji w razie, gdy jest to naprawdę konieczne.         

Jakie jest ryzyko inwestowania w ETF?

Samo inwestowanie w ETF jest bezpieczne, biorąc pod uwagę kwestie techniczne, czyli technologię informatyczną. Nie oznacza to jednak, że łatwo jest czerpać korzyści finansowe. Trzeba zdawać sobie sprawę z ryzyka jakie występuje. Wyróżniamy choćby ryzyko rynkowe. Ma ono miejsce gdy dochodzi do niekorzystnych ruchów cen indeksów bazowych. Kolejnym rodzajem ryzyka jest ryzyko walutowe, co oznacza, że w momencie spadku ceny walut czy zmiany sytuacji geopolitycznej dochodzi do dużych zawirowań giełdowych. Wyróżniamy jeszcze ryzyko emitenta, co oznacza, że dany fundusz może zostać usunięty, a więc przestaje być notowany na giełdzie.             

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imie