Sytuacja na rynku pracy robi się coraz trudniejsza. W wielu firmach brakuje pracowników. Rozwiązaniem jest zatrudnienie obcokrajowców, jednak wymaga to przestrzegania odpowiednich formalności. Jak zatrudnić obcokrajowca?

Pracownik z Unii Europejskiej

Chcąc zatrudnić pracownika z kraju należącego do Unii Europejskiej, należy przestrzegać wszystkich obowiązków – tak jak w przypadku zatrudnienia Polaka. Nie ma znaczenia okres zatrudnienia. Mieszkańcy UE mogą przebywać i pracować w naszym kraju bez konieczności rejestracji pobytu, o ile nie przekracza on trzech miesięcy. Powyżej tego okresu konieczne jest uzyskanie zameldowania i zarejestrowanie pobytu. Obcokrajowiec otrzymuje wtedy nr pesel. Pracodawca ma obowiązek zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia w ciągu siedmiu dni, jeżeli umowa podlega obowiązkowi ubezpieczenia. Dokument pobytowy pracownika należy skserować, a jego kopię przechowywać przez cały okres zatrudnienia. Pracodawca powinien prowadzić dokumentację pracowniczą w języku rozumianym przez pracownika, najlepiej jego własnym. Więcej informacji na ten temat znaleźć można na blogu: https://grupaeurocash.pl/blog.

Obcokrajowiec spoza Unii Europejskiej

Obywatele państw nienależących do UE, którzy chcą podjąć pracę w naszym kraju, zobowiązani są do posiadania zezwolenia na pracę. Bez zezwoleń mogą pracować osoby posiadające Kartę Polaka, Kartę pobytu, Pobyt tolerowany, Azyl, Ochronę uzupełniającą lub Status uchodźcy. Pracodawca, który chce zatrudnić obcokrajowca, musi sam ubiegać się zezwolenie. Starania rozpoczyna od wizyty w urzędzie pracy, by uzyskać oświadczenie o braku kandydatów na dane stanowisko. Na miesiąc przed planowanym terminem zatrudnienia składa wniosek do wojewody o zgodę na zatrudnienie konkretnego, wymienionego pracownika. Musi podać jego dane osobowe. Wojewoda wydaje zgodę na pracę danego obcokrajowca na wskazanym stanowisku i na określony czas, nie dłuższy jednak niż trzy lata.

Obcokrajowiec do pracy sezonowej

Ustawodawca ułatwia zatrudnienie pracowników sezonowych z Armenii, Białorusi, Ukrainy, Gruzji, Rosji i Mołdawii. Obywatele tych państw nie potrzebują zezwolenia na pracę, pod warunkiem, że nie przekroczy ona sześciu miesięcy w roku kalendarzowym. Pozostali pracownicy sezonowi z zagranicy muszą posiadać takie zezwolenie. Aby ich zatrudnić, pracodawca musi udać się do starostwa i tam złożyć wniosek. Dokument wydawany jest imiennie, na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku. Dotyczy to działalności uznawanych za sezonowe – jak budownictwo, rolnictwo, ogrodnictw, turystyka. Pracodawca ma obowiązek podpisania z pracownikiem umowy o pracę. Jeżeli umowa wymaga zgłoszenia do ubezpieczenia, należy złożyć formularz do ZUS i opłacać składki ubezpieczeniowe za obcokrajowca. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule: „Jak zatrudnić obcokrajowca? 5 ważnych porad dla pracodawców”.

Bez względu na to, z której części świata zatrudniamy pracownika, nie wolno zapominać o dopełnieniu wszystkich formalności. Pracodawca w każdym przypadku zobowiązany jest do podpisania umowy z pracownikiem i – jeżeli istnieje taki wymóg – także opłacania za niego składek na ubezpieczenie społeczne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imie